Tin Tức Tâm Sự Sức Khõe Làm Đẹp

Video: Nhóm máu quý như vàng, cả thế giới chỉ 43 người có

Trong vòng 50 năm qua chỉ xác định được 43 người trên toàn thế giới sở hữu nhóm máu vàng cực kỳ quý hiếm. Nhóm máu quý như vàng, cả thế giới chỉ 43 người có Sức khỏe 27/04/2019 18:52 GMT+7 / Theo: VTC <a href="mailto:[email protected]?subject=Nh%C3%B3m%20m%C3%A1u%20qu%C3%BD%20nh%C6%B0%20v%C3%A0ng%2C%20c%E1%BA%A3%20th%E1%BA%BF%20gi%E1%BB%9Bi%20ch%E1%BB%89%2043%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20%7C%20S%E1%BB%A9c%20kh%E1%BB%8Fe%20%7C%20B%C3%A1o%20%C4%91i%E1%BB%87

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *